De Hedy d'Ancona-prijs richt zich specifiek op gebouwen in de zorgsector waarbij stedenbouw, tuin- en landschapsarchitectuur, architectuur en/of interieurarchitectuur het zorgconcept ondersteunen. Het kan gaan om nieuwbouw, renovatie of om een gebiedsontwikkeling van een ensemble van gebouwen, waarvan minimaal één gebouw is voltooid. Alle betrokkenen kunnen een project voordragen: opdrachtgevers, ontwerpers, zorgprofessionals, corporaties, ontwikkelaars, gemeenten, gebruikers.

Doelstelling 2012
De Hedy d'Ancona-prijs voor excellente zorgarchitectuur heeft als doelstelling bekendheid te geven aan voorbeeldige architectuur in de zorgsector bij alle betrokken partijen: opdrachtgevers, architecten, zorgprofessionals, overheden en ontwerponderwijs.

Door de introductie van de marktwerking in de zorg en de verandering van de positie van het vastgoed, moeten opdrachtgevers strategie'n ontwikkelen om zorgconcepten en huisvesting op elkaar af te stemmen. Dit stelt nieuwe eisen aan de kwaliteit van het opdrachtgeverschap.

Tegelijk is een doordachte huisvesting essentieel voor een gezonde bedrijfsvoering. De aandacht voor en kennis van architectuur en interieurinrichting is in de zorg achtergebleven bij andere sectoren. Daarom is het noodzakelijk om bij ver- en nieuwbouw zo vroeg mogelijk in multidisciplinaire teams het ambitieniveau en het programma te formuleren voor de bouwopgave.

Hedy d'Ancona
De prijs draagt de naam van Hedy d'Ancona, die als minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (1989-1994) verantwoordelijk was voor het opzetten van het succesvolle rijksarchitectuurbeleid. Zij is ruim vijfentwintig jaar actief betrokken bij het bouwen voor de zorgsector.

Eerste editie
In 2010 is de Hedy d'Ancona-prijs, bestemd voor een excellent zorgproject, voor het eerst uitgereikt aan revalidatiecentrum Groot Klimmendaal in Arnhem. De prijs is geen doel op zich, maar een middel om aandacht te vragen voor de mogelijkheden om de omgeving van mensen die zorg ontvangen en verlenen aanzienlijk te verbeteren.