Juryvoorzitter
Reimar von Meding – partner en architect KAW

Juryleden
Pieter Duif, Hoofd Vastgoed & Huisvesting UMC Utrecht
Ernst van der Hoeven, oprichter/ontwerper EVDH studio for urban landscape, curator en hoofdredacteur MacGuffin
Rob Hoogma, voorzitter Raad van Bestuur zorgorganisatie SiZa
Machteld Huber, directeur Institute for Positive Health
Masi Mohammadi, lector Architecture in Health aan de HAN, universitair docent TU Eindhoven

Jurysecretaris
Robert-Jan de Kort, mede-oprichter architectenbureau De Kort Van Schaik

Beoordeling
De jury beoordeelt en nomineert de inzendingen en kent prijzen en eventuele eervolle vermeldingen toe. De jury bestaat uit een voorzitter en vijf leden en besluit bij meerderheid van stemmen. Bij het staken der stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. De jury wordt bijgestaan door een secretaris, zonder stemrecht. Het lidmaatschap van de jury eindigt wanneer sprake is van een dermate nauwe betrokkenheid bij een of meer projecten dat de mogelijkheid bestaat dat daardoor het onafhankelijk oordeel van het desbetreffende jurylid in gevaar komt. Ter vaststelling van een dergelijke betrokkenheid gaat de jury in haar eerste zitting na of projecten zijn ingediend waarbij juryleden betrokken zijn geweest.

Samenstelling jury
De jury is zodanig samengesteld dat ze deskundig is op de volgende terreinen:
nieuwste ontwikkelingen in de care en cure sector
architectuur, interieurarchitectuur, openbare en collectieve ruimte en stedenbouw
professioneel opdrachtgeverschap en vastgoedstrategie