HedydAnconaprijs19web.jpg
De nominaties voor 2016 waren:

Agrarisch Zorgproject Noorderhoeve

Een zorgboerderij waar circa tien mensen met een zorgvraag (jonge) koeien verzorgen.

Deze nominatie is een nieuwe locatie van Noorderhoeve, een agrarisch leer-werkbedrijf met woonplekken in het Noord-Hollandse Schoorl. De Noorderhoeve werkt vanuit de antroposofie. Dit manifesteert zich in de landbouw met een biologisch-dynamische aanpak. De jury is onder andere onder de indruk van de gezamenlijke inspanning van alle betrokkenen. De architect is erin geslaagd te navigeren in een niet-alledaagse opdrachtsituatie. De opdrachtgever startte hier niet met een strikt programma van eisen maar met een open vraag die in samenwerking met de architect nader is ingevuld. Dit getuigt van vertrouwen in de kracht van het ontwerp en de bijdrage die de zorgprofessionals daaraan op eigenwijze kunnen leveren.

Plaats: Schoorl
Opdrachtgever: Stichting De Brink
Gebruiker: Zorgboerderij De Noorderhoeve
Architect: negen graden architectuur
AgrarischZorgprojectNoorderhoevefotoBern.jpg
Foto: Bernard Faber

Kulturhus Litserborg

Een project met groepswoningen en zorgappartementen voor ouderen, gecombineerd met publieksfuncties zoals een bibliotheek, een café en een kapel.

Het Kulturhus Litserborg is opgezet naar het Scandinavische model van een multifunctioneel gemeenschapsgebouw dat in gezamenlijkheid wordt beheerd, geprogrammeerd en onderhouden. Ontmoeten, delen en samen¬werken leidt hier tot een meerwaarde voor de hele gemeenschap. De jury is erg enthousiast over deze opzet. Hier is geen sprake van een zorggebouw, maar van zorgfuncties die opgaan in een gemeenschapshuis. Er spreekt een grote vanzelfsprekendheid uit de combinatie van publieke voorzie¬ningen en zorgfuncties die in een succesvolle samenwerking van verschil¬lende partijen op deze locatie is gerealiseerd. De jury ziet in dit project een sterk antwoord op enerzijds de vergrijzing als algemeen fenomeen in de samenleving en anderzijds het verdwijnen van maatschappelijke functies in kleinere kernen als Den Dungen.

Plaats: Den Dungen
Opdrachtgever: BrabantWonen
Gebruiker: BrabantWonen, Vivent en de gemeente.
Architect: Architecten aan de Maas
LitsenborgfotoHanDolsweb.jpg
Foto: Han Dols

Laurens Intermezzo Zuid

Revalidatiecentrum voor ouderen.

Laurens Intermezzo Zuid is een instelling voor geriatrische revalidatie, gesitueerd in de stedelijke omgeving van het Rotterdamse Ikazia Ziekenhuis en winkelcentrum Zuidplein. Ze biedt een luxueuze, volledig op revalidatie ingerichte omgeving met als doel ouderen zo snel mogelijk weer hun zelfstandige leven te laten oppakken. Het achterliggende concept is dat van een hotel waar mensen met een zorgvraag gedurende enige tijd op comfortabele wijze kunnen verblijven. De jury constateert onder meer dat het hotelconcept, dat op zichzelf niet nieuw is in de revalidatiezorg, hier passend en consequent is uitgewerkt. In Laurens Intermezzo Zuid wordt de patiënt echt als gast ontvangen in een comforta¬bele, mooie omgeving waarin de typische institutionele sfeer ontbreekt. Er is een grand café waar á la carte kan worden gegeten en de verdiepingen liggen aan een ruim en licht atrium met gelegenheid tot sociale interactie.

Plaats: Rotterdam
Opdrachtgever: Laurens
Gebruiker: Laurens
Architect: HD Groep | Architectuur
LaurensIntermezzoZuidfotoPaulaRomeinweb.jpg
Foto: Paula Romein

Oranje Huis

Een blijf-van-mijn-lijf huis gecombineerd met kinderopvang en kantoren in de Amsterdamse Kinkerbuurt.

Het Oranje Huis is een blijfhuis (voorheen bekend als blijf van m’n lijf-huis) gelegen op het Hallenterrein in Stadsdeel West in de binnenstad van Amsterdam. Het biedt cliënten de privacy van een eigen wooneenheid, gescheiden van de ruimtes waar hulpverlening plaatsvindt. Met advies, hulpverlening en crisisopvang onder één dak, wordt het hier mogelijk om laagdrempelige, directe hulp op maat te bieden aan het hele gezin. De jury is onder de indruk van het feit dat het Oranjehuis zo’n goede locatie in Amsterdam heeft weten te bemachtigen. Daarmee wordt vol¬daan aan de doelstelling om het Blijf-van-mijn-lijfhuis zichtbaar te maken en te verbinden aan de stedelijke context. De bewoners en hun kinderen hebben daarmee een goede plek gekregen in de samenleving.

Plaats: Amsterdam
Opdrachtgever: De Alliantie
Gebruiker: Blijf Groep
Architect: Minke Wagenaar i.s.m. Dirk Jan van Wieringhen Borski, FARO architecten en Marc Prosman architecten
OranjeHuisAmsterdamfotoMinkeWagenaarweb.jpg
Foto: Minke Wagenaar

Project Chemotherapie Buiten

Een halfrond, houten paviljoen waar kankerpatiënten in de buitenlucht chemotherapie kunnen ontvangen.

Aan de basis van de Chemotuin ligt een eenvoudig idee: mensen met kanker de mogelijkheid bieden om chemotherapie in de buitenlucht te ontvangen. Een quote uit het juryrapport: ‘Een relatief kleine ingreep heeft hier een groot effect op het denken over ziekenhuiszorg door de werelden binnen en buiten het ziekenhuis met elkaar te verbinden.’ De initiatiefnemer is een oncoloog die vanuit zijn eigen praktijkerva¬ring op het idee kwam om chemotherapie buiten aan te bieden. De jury is onder meer onder de indruk van het initiatief en doorzettingsvermogen van de arts die met een niet aflatend enthousiasme heeft gewerkt aan de realisatie van dit plan.

Plaats: Hilversum
Opdrachtgever: Tergooi Ziekenhuizen Hilversum
Gebruiker: Tergooi Ziekenhuis Hilversum
Architect: VANDERSALM-aim, Bart van der Salm
ChemotherapieBuitenweb.jpg

Reinier de Graaf Gasthuis

Een nieuw ziekenhuis in Delft.

De jury waardeert de ambitie van het nieuwe Reinier de Graaf Gasthuis om vanuit de beleving van bezoekers en patiënten een compact en licht ziekenhuis tot stand te brengen. Het zigzaggende bouwvolume is een variatie op de kamstructuur, die traditioneel vaak in de ziekenhuisarchitectuur wordt ingezet. De brede gang die als een relatief korte, centrale as de meanderende gebouwvolumes verbindt, biedt goedoverzicht en oriëntatie. Dat de afdelingen geen doodlopende gangen hebben, beschouwt de jury als onderscheidend. Bijzonder onder de indruk is de jury van het Pharmafilter. Deze baanbrekende technologie is de afgelopen jaren op initiatief van het Reinier de Graaf Gasthuis ontwikkeld om het werk van verpleegkundigen op de afdelingen prettiger en gemakkelijker te maken, de hygiëne binnen het ziekenhuis te vergroten, kosten te besparen en belangrijke winst te behalen op het gebied van duurzaamheid.

Plaats: Delft
Opdrachtgever: Reinier de Graaf Gasthuis
Gebruiker: Reinier de Graaf Gasthuis
Architect: EGM architecten
ReinierdeGraafgasthuisweb.jpg

Xenia

Xenia is een hospice voor jongeren tussen 16 en 35 jaar.

De jury vindt Xenia een geslaagd voorbeeld van een kleinschalig initiatief dat vernieuwing in de zorg heeft weten te realiseren. Een verpleegkundige constateerde een hiaat in de zorg en nam het initiatief voor een hospice gericht op de doelgroep van jongeren tussen 16 en 35 jaar. De functie van terminale zorg wordt hier gecombineerd met die van overbruggingszorgen respijtzorg voor dezelfde doelgroep. De jury is enthousiast over de manier waarop de specifieke wensen en noden van jonge mensen centraal hebben gestaan tijdens de ontwikke¬ling van het gebouw. De situering in het centrum van Leiden ziet de jury als een schot in de roos. Xenia bevindt zich op een binnenstedelijke locatie waar van oudsher veel studenten en jongeren wonen. Xenia biedt een vriendelijk en intiem onderkomen dat jonge bewoners met ernstige aandoeningen een plek biedt midden in de samenleving.

Plaats: Leiden
Opdrachtgever: DUWO
Gebruiker: Xenia
Architect: MulderVanTussenbroek+VanVeen architecten
XeniafotoEelkColmjonweb.jpg
Foto: Eelk Colmjon

Publicatie
Lees meer over de nominaties in de publicatie Hedy d'Ancona-prijs 2016.

Pers
Download hier het persbericht over de nominaties van de Hedy d'Ancona-prijs 2016 (25 november 2015).