De Hedy d'Ancona-prijs is een nieuwe prijs in de Nederlandse architectuur- en zorgwereld. De prijs richt zich specifiek op gebouwen in de zorg waarbij stedenbouw, tuin- en landschapsarchitectuur, architectuur en/of interieurarchitectuur het zorgconcept ondersteunen. Het kan gaan om nieuwbouw, renovatie of om een gebiedsontwikkeling van een ensemble van gebouwen, waarvan minimaal één gebouw is voltooid. Iedereen kan een project voordragen: opdrachtgevers, ontwerpers, zorgprofessionals, corporaties, ontwikkelaars, gemeenten, gebruikers.

De Hedy d'Ancona-prijs voor excellente zorgarchitectuur heeft bovendien als doelstelling bekendheid te geven aan voorbeeldige architectuur in de zorg bij alle betrokken partijen: opdrachtgevers, architecten, overheden en ontwerponderwijs.

Hedy d'Ancona
De prijs draagt de naam van Hedy d'Ancona, die als minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (1989-1994) verantwoordelijk was voor het opzetten van het succesvolle rijksarchitectuurbeleid. Zij is ruim vijfentwintig jaar actief betrokken bij het bouwen voor de zorgsector.