In 2009 is de Hedy d’Ancona-prijs voor excellente zorgarchitectuur geïnitieerd door het Stimuleringsfonds voor Architectuur en TNO. Vanaf 2015 is het initiatief en de organisatie in handen van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

De prijs richt zich op geslaagde zorggebouwen die aantonen dat hoogwaardige architectuur een belangrijke bijdrage kan leveren aan het goed functioneren van een zorginstelling. Voorbeeldstellende architectuur die antwoord geeft op de vraag waarom het soms wel lukt. Is dat gelegen in de juiste chemie tussen opdrachtgever en architect, in de zorgvuldigheid van het proces, in het empathisch vermogen van de betrokkenen? Welke criteria zijn doorslaggevend voor een ‘helende omgeving’? Over al deze zaken wil de prijs nieuwverworven inzicht overdragen.

Het Atelier Rijksbouwmeester en het ministerie van VWS ondersteunden het initiatief in 2010 en 2012.

De prijs wordt tweejaarlijks georganiseerd.