De genomineerde projecten in 2010 zijn:

_DSC1512.jpg

Revalidatiecentrum Groot Klimmendaal

Het revalidatiecentrum is het eerste gebouw dat is toegevoegd aan het bosrijke en heuvelachtige Groot-Klimmendaalterrein. Het maakt onderdeel uit van een masterplan waarin ook een school- en woongebouw zijn voorzien. Het gebouw bevat naast revalidatieaccommodaties als fitnessruimte, zwembad en sportzaal, ook een Ronald McDonaldhuis. In het volledig rolstoelvriendelijke nieuwe gebouw zijn de kantoren in de onderste laag geplaatst. Alle andere voorzieningen bevinden zich daarboven, waaronder de hoofdingang, een therapeutische theaterzaal en restaurant op de begane grond en een stiltecentrum op de eerste verdieping.
Architect Koen van Velsen balde het diverse programma samen in een eenduidige balkvorm die op en helling lijkt te balanceren. Aluminium stroken worden afgewisseld door glazen puien. De bruine aluminium gevelbekleding maakt dat het gebouw opgaat in het bos. Vier patio's zorgen voor licht en transparantie in het gebouw. Door het hele gebouw loopt een diagonale route die meerdere programmadelen met elkaar verbindt.

De revalidant staat centraal. Behandelingen zijn er op gericht dat de revalidant zijn maatschappelijke en sociale positie kan innemen. De krachtige uitstraling van de architectuur en de indrukwekkende ruimtelijkheid van het interieur zullen hier zeker bij helpen. De binnenruimtes zijn zeer zorgvuldig gedetailleerd.
357A_120410-(3).jpg

De Hogeweyk

De Hogeweyk in Weesp is een multifunctioneel ouderenzorgcomplex dat bestaat uit 23 zespersoonswoningen en aanvullende functies als supermarkt, café-restaurant en theater. Molenaar&Bol&VanDillen architecten ontwierp in opdracht van Vivium Zorggroep een gebouw met een stedelijke dimensie.
De typologie van Hogeweyk – een groot en laag bouwblok – werkt bevorderend voor de interactie van de ouderen met de omliggende wijken en vormt een geslaagde vervanging voor een bejaardenflat. Waar in een flat de afstand tussen bejaarde en omliggende wijken groot is, brengt het lage bouwblok juist een verbinding met de aangrenzende nieuwbouwwijk tot stand. De aanvullende functies zijn ook bestemd voor de bewoners van de omliggende buurten. De stedenbouwkundige integratie van het zorgcomplex is zorgvuldig vormgegeven door de publieke ruimte het complex in te trekken. Een interne straat vormt de ruggengraat van het plan. Via deze straat wordt een aantal pleinen en tuinen ontsloten. Het openbare karakter van deze ruimten is expliciet gemaakt doordat de straat onderdeel is van een wandelroute.
De 23 groepswoningen voor dementerende ouderen zijn stuk voor stuk uniek in vormgeving en opzet. In het interieur van de groepswoning, bestaande uit eenpersoonsappartementen en gezamenlijke ruimten, is onderscheid gemaakt in leefstijl, bijvoorbeeld ‘Indisch' of ‘Goois'. Ouderen kunnen zo in een vertrouwde omgeving wonen.
Het complex is op te vatten als een dorpje, waarbij veel aandacht in het ontwerp is uitgegaan naar omsloten buitenruimtes. Hierdoor kan er een rijk collectief leven ontstaan.
CF025254.jpg

De Rietvinck

Ouderenzorgcomplex De Rietvinck is in de jaren tachtig opgericht in de Amsterdamse binnenstad en staat pal aan de Brouwersgracht. De begane grond van het complex werd in 2001 door architect Marc Prosman gerenoveerd en voorzien van een markante, met beton omrande, entree op de hoek van de Nieuwe Wagenstraat en de Vinkenstraat. De goede ervaring met deze architect leidde in 2008 tot een nieuwe opdracht van de OsiraGroep. Ditmaal moest de Rietvinck worden uitgebreid. De vernieuwde Rietvinck biedt ruimte aan veertig ouderen die in groepsverband kunnen wonen. Daarnaast bevat het complex 26 zorgwoningen. Door samenwerking met het naastgelegen L.A. Rieshuis, bevat de Rietvinck ook een dagopvang voor homoseksuele ouderen. Het complex is hierdoor stevig verankerd in zijn context.

De zorg en het wonen, vindt plaats in een combinatie van groepswoningen en individuele zorgappartementen. Deze liggen verspreid over de vier etages van het gebouw en de begane grond. Op de eerste en tweede etage van De Rietvinck bevinden zich zes kleinschalige groepswoningen, elk voor zes _ zeven ouderen. Op de begane grond en de derde en vierde etage zijn tweekamerwoningen gebouwd, elk met een rolstoeltoegankelijke badkamer en een kitchenette.

De uitbreiding van de Rietvinck is op een ingenieuze en intense manier tot in de kleine schaal uitgewerkt. Het exterieur van de bestaande bebouwing is daarentegen met een gebaar getransformeerd. Prosman voegde aan het bestaande expressieloze gebouw een serie zadeldaken toe waaronder zich nieuwe wooneenheden bevinden. Deze daken geven de gevel een verticale geleding, waardoor het gebouw opgaat in het ritme van het omliggende stedelijk weefsel. Dit wordt nog verder versterkt door de gevel per beuk een andere kleur te geven.
De interne structuur van de bestaande wooneenheden is tevens aangepast. Het interieur kenmerkt zich nu door de veelvuldige toepassing van hout. De wooneenheden zijn open en licht. De gedateerde jaren tachtig architectuur heeft een waardig tweede leven gekregen.
luchtfoto-nieuwbouw.jpg

Deventer Ziekenhuis

In het nieuwe ziekenhuis van Deventer zijn de zorgstromingen acuut, urgent, electief en chronisch zoveel mogelijk van elkaar gescheiden. Dit levert drie organisatiesystemen op binnen één gebouw. De efficiëntie van deze systemen heeft een van de energiezuinigste ziekenhuizen van Europa opgeleverd.
Ondanks de aanzienlijke omvang van het programma (55.000 m2) hebben de architecten De Jong Gortemaker Algra zich niet laten leiden tot een al te grootschalig gebouw. Door uitgekiende plattegronden zijn de loopafstanden kort.

Het architectenbureau bracht het programma onder in een breed bouwvolume. Drie vleugels aan de noordzijde richten zich op het aangrenzende landschap. Aan de zuidzijde, gericht op de stad, is een grote hal aan het brede volume toegevoegd. Hier is tevens de entree gelegen. De hal bevindt zich onder een grote staalconstructie. De grootschaligheid van de hal is gebroken door gebruik te maken van een rijk kleurenpalet. Binnen deze ruimte zijn de poliklinische en publieke functies ondergebracht in losse demontabele dozen, waardoor een efficiënte afhandeling van poliklinische patiënten mogelijk wordt.

De beoogde menselijke schaal zit vooral in het interieur. Binnen bevindt zich een aantal intieme pleinen die zijn afgewerkt met natuurlijke materialen en overladen met daglicht. Aan de vele vides zijn programmadelen als winkels, restaurants en wachtruimtes gesitueerd.

Dit zorgt ervoor dat het ziekenhuis niet enkel efficiënt, eenduidig en grootschalig is, maar ook een rijkdom aan specifieke ruimtes bevat die het verblijf in het ziekenhuis veraangenamen.
MB0447.jpg

Gezondheidscentrum Jozef

Gezondheidscentrum Jozef biedt bewoners van de omliggende wijken alle benodigde eerste lijnszorg (van huisartsenpraktijk tot bloedbank). De organisatie van een grote diversiteit aan praktijken en klinieken in een bestaand gebouw vormde de uitdaging voor de ontwikkeling van het gezondheidscentrum.
Daarnaast is het gebouw in 2007 door minister Plasterk benoemd tot wederopbouwmonument, waardoor het een beschermde status heeft.

In opdracht van het Deventer Ziekenhuis nam architectenbureau One Architecture het oude kloostercomplex, waarin voorheen het St. Jozef ziekenhuis was gehuisvest, onder handen. Door het uithuizen van het bestaande ziekenhuis richting nieuwbouw en de vrijwel directe ingebruikname van dit gebouw was er voor de opdrachtgever en de architect slechts een korte voorbereidingsperiode om programma en ruimten op elkaar af te stemmen. Dit ging tijdens het bouwproces vrijwel hand in hand.
Het Amsterdamse architectenbureau was zeer doortastend in zijn aanpak. Belangrijkste ingreep in het complex was het organiseren van de ontsluitingen. De entree werd centraal gesitueerd. Daarnaast deinsde One Architecture er niet voor terug om delen van het gebouw af te breken. Op enkele plekken werden er letterlijk gebouwdelen weggezaagd. De achter de bakstenen gevel schuilgaande betonnen constructie is zo op een aantal plekken in het zicht gekomen.

Wegens het introverte karakter van het gebouw hebben de hoven voor het complex de grootste kwaliteit. Deze maken doorzichten door het complex mogelijk. De hoven zijn door One Architecture dan ook in ere hersteld.

Grote eyecatcher in het interieur is het hoofdtrappenhuis. In de voormalige kapel vouwt een strakke houten trap omhoog. Er is in voorzien dat het complex te zijner tijd kan groeien, zonder dat de nieuwe organisatie hoeft te veranderen. Het complex is klaargemaakt voor de toekomst.
Afbeelding-9architecture-01.jpg

Woon- werkproject Oosterdel

Woon- werkproject Oosterdel in Broek op Langedijk grenst aan het waterrijke Oosterdelgebied. In opdracht van de Raphaëlstichting ontwierp architectenbureau 9 graden architecture een ensemble van twee gebouwen waarin twaalf mensen met een verstandelijke handicap kunnen wonen en werken. De gebouwen zijn van elkaar gescheiden door een brede sloot. Een houten brug verbindt beide oevers. De bewoners verbouwen, naar traditie van het dorp, groenten en kruiden op de eilanden in het Oosterdelgebied. Deze eilanden zijn enkel per boot te bereiken. De verbouwde groenten worden in het werkgebouw opgeslagen en verwerkt. Hierdoor ontstaat er een actieve uitwisseling tussen het landschap en de bewoners. De nadruk op natuur en op het biologisch-dynamisch tuinieren, past binnen de antroposofische achtergrond van de instelling.

Het woon- werkproject heeft geen institutionele uitstraling. De architectuur van de twee gebouwen vertoont een abstracte verwantschap met de traditionele bebouwing in Broek op Langedijk. Het woongebouw heeft de contour van een rij huizen met zadeldaken, terwijl het werkgebouw refereert aan de loodsen die in Broek op Langedijk aan de waterkant staan.

De bijzonderheid van het project zit in de manier waarop de nieuwe gebouwen zich zowel qua architectuur als qua gebruik voegen in de geschiedenis van de plek en er op voortbouwen. De verstandelijk gehandicapten kunnen in het omliggende landschap werken en zijn volwaardig onderdeel van de gemeenschap. Door het werkgebouw ook open te stellen voor buurtbewoners voegt het zorgcomplex iets nieuws toe aan Broek op Langedijk. De opzet en vormgeving van het initiatief is optimaal ondersteunend aan de zorginhoudelijke visie van de Raphaëlstichting en haar cliënten.