Juryvoorzitter
Gilian Schrofer, oprichter & creatief directeur Concern

Jurysecretaris
Robert-Jan de Kort, mede-oprichter architectenbureau De Kort Van Schaik

Juryleden
Mark Kramer, hoogleraar en afdelingshoofd Interne Geneeskunde VUmc en opdrachtgever polikliniek sneldiagnostiek oncologie VUmc
Marien van der Meer, voorzitter Raad van Bestuur Sophia Revalidatie
Marlies Rohmer, oprichter & architect Architectenbureau Marlies Rohmer
Vincent Roozen, directeur publieke gezondheid en zorg, Gemeente Rotterdam
Jannette Spiering, directeur Vivium Zorggroep Weesp

Expertmeetings
Begin 2014 zijn alle genomineerde projecten door de jury bezocht. Gebruikers, opdrachtgever(s), architect(en) waren uitgenodigd om met de jury van gedachten te wisselen over het functioneren van het genomineerde gebouw, het proces van de totstandkoming en de wijze waarop het zorgconcept samenhangt met de architectuur.

Samenstelling jury
De jury is zodanig samengesteld dat ze deskundig is op de volgende terreinen:
nieuwste ontwikkelingen in de care en cure sector
architectuur, openbare en collectieve ruimte, interieurarchitectuur, stedenbouw
professioneel opdrachtgeverschap en vastgoedstrategie

Biografieën

Gilian Schrofer
Oprichter & creatief directeur van Concern
Gilian Schrofer is ontwerper en oprichter / creatief directeur van Concern. Met zijn bureau Concern werkt Schrofer momenteel aan verschillende projecten in binnen- en buitenland, waaronder een zorghotel in Noord Nederland en het onlangs heropende Stedelijk Museum Amsterdam –waarvoor concern het interieur voor het restaurant, het Zadelhoff Café en de vitrines voor de afdeling toegepaste kunst ontwierp.
In zijn werk als ontwerper is Schrofer is een groot liefhebber van het ambacht en van de multidisciplinaire aanpak. De ontwerpen kenmerken zich door eenvoud en lange termijn-functionaliteit die erop gericht is mensen beter te laten leren, werken, genezen, eten of functioneren. Zijn visie is dat hospitality een belangrijk uitgangspunt moet zijn in interieurarchitectuur, en zeker in de zorgsector. Concern heeft een brede ervaring in hospitality design: restaurants, cafe's, hotels etc.

Mark Kramer
Hoogleraar en afdelingshoofd Interne Geneeskunde VUmc en opdrachtgever polikliniek sneldiagnostiek oncologie VUmc
Mark Kramer werkt sinds 2007 als hoogleraar Interne geneeskunde op het VUmc. Hij is hoofd van deze afdeling en opleider van jonge arts-assistenten tot internist. In de afgelopen jaren is hij eindverantwoordelijk geweest voor de ontwikkeling en bouw van de polikliniek sneldiagnostiek voor hemato-oncologische patiënten. Deze polikliniek is gebouwd volgens de principes van de ‘healing environment’ met privaat-publieke financiering. In zijn persoonlijk leven is hij zeer geïnteresseerd in moderne kunst en architectuur, en probeert hij een brug te slaan tussen geneeskunde en kunst door bijvoorbeeld samenwerking te zoeken tussen het VUmc en de Rijksacademie.

Marlies Rohmer
Oprichter en architect Architectenbureau Marlies Rohmer
Marlies Rohmer studeerde Architectuur en Stedenbouw aan de TU Delft. In 1986 startte zij in Amsterdam haar bureau Architectenbureau Marlies Rohmer, dat werkt aan grote binnenstedelijke projecten, scholen en woonzorgcomplexen in binnen- en buitenland. Het gebruik van de directe woonomgeving staat centraal in Rohmers ontwerppraktijk.
Het bureau heeft verschillende prijzen ontvangen, waaronder de Dutch Design Award, FIABCI Award in 2012 en twee keer de Scholenbouwprijs. In 2008 ontving Rohmer de Amsterdamprijs voor de Kunst voor haar bijdrage aan de kunst in Amsterdam. Naast haar werk voor haar architectenbureau, geeft Rohmer colleges aan Technische Universiteiten in binnen- en buitenland en Academies van Bouwkunst en maakt ze deel uit van verschillende commissies en kwaliteitsteams, waaronder Team Vlaams Bouwmeester en de Raad van Toezicht van de Rijksakademie van Beeldende Kunsten te Amsterdam.

Marien van der Meer
Voorzitter Raad van Bestuur Sophia Revalidatie
Marien van der Meer (1966) is voorzitter Raad van Bestuur Sophia Revalidatie, een ziekenhuis voor medisch specialistische revalidatie, in het bijzonder kinderrevalidatie.
Marien is bestuurskundige uit Leiden. Zij heeft ruim 20 jaar ervaring in de zorg, in diverse instellingen waaronder Altrecht ggz, Revalidatie Nederland en het UMC Utrecht. Vastgoed en architectuur hebben haar bijzondere belangstelling. Bij Sophia Revalidatie is zij opdrachtgever voor nieuwbouw van de hoofdlocatie in Den Haag. Bij Altrecht ggz was zij gedelegeerd opdrachtgever van nieuwbouw van Wier+ en vernieuwbouw van Roosenburg in Den Dolder.

Vincent Roozen
Directeur publieke gezondheid en zorg Gemeente Rotterdam
Vincent Roozen studeerde Sociale Geografie en Planologie aan de Universiteit Utrecht,
waarna hij in 1989 startte bij de gemeente Rotterdam. In 2001 werd hij Directeur Dienst stedenbouw en volkshuisvesting en in 2007 directeur bij de GGD Rotterdam-Rijnmond, waar hij sinds 2009 algemeen directeur is. In 2011 werd hij benoemd tot Directeur Publieke Gezondheid van de regio Rotterdam-Rijnmond.
In zijn visie staat de samenwerking tussen partners in de zorg en de infrastructuur centraal om zo tot een goede publieke gezondheidszorg te komen die oog heeft voor de wisselwerking tussen verschillende groepen patiënten en de (stedelijke) omgeving.

Jannette Spiering (J.A. Spiering)
Directeur Vivium Zorggroep Weesp
Jannette Spiering werkt sinds 1982 bij de Vivium Zorggroep en haar voorgangers. Vanaf 2001 is zij eindverantwoordelijk directeur voor verpleeghuis Hogewey in Weesp en eindverantwoordelijk voor intra- en extramurale zorg in Weesp en omgeving voor Vivium Zorggroep. Zij is vanaf de start betrokken geweest bij de ontwikkeling en implementatie van het zorgconcept kleinschalig wonen in leefstijl voor dementerenden. Zij heeft diverse renovatie- en nieuwbouwprojecten begeleid waaronder De Hogeweyk in Weesp. Jannette Spiering maakt deel uit van de directieraad van de Vivium Zorggroep.