PUBLICATIE HEDY d'ANCONA-PRIJS 2014


Na deze ronde beschikken we over drie juryverslagen; een nuttige checklist die gebruikt zou moeten worden bij de bouw van zorginstellingen. Dat zou wellicht gemiste kansen voorkomen. Maar de Hedy d'Ancona-prijs beoogt nog meer: innovatieve concepten op het gebied van zorg en verpleging die in kwalitatief hoogwaardige architectuur vertaald werden. Dat kan en mag uitdagend en prikkelend zijn. (Hedy d'Ancona)


Bij de derde editie van de Hedy d'Ancona-prijs is een publicatie verschenen. Met plezier sturen wij u een exemplaar.

Inhoud zes essays (o.a.)

Zorg in het hart van de samenleving
door Janny Rodermond, directeur/bestuurder Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Gebouwen die erkennen en verzoenen
Opvang van kwestbare groepen in de stad
door Marc Mijer, freelance journalist

Nieuwe kansen voor de architect
Burgerinitiatieven in de zorg
door Diet Hensums en Beatrice Montesano, KAW

De gang als een straat vol prikkels
Alzheimer en architectuur
door Henri Snel, architect en interieurarchitect, onderzoeker naar Alzheimer en architectuur

Uitnodigen tot wandelen en fietsen
De beweegvriendelijke buurt
door Errik Buursink, planoloog Dienst Ruimtelijke Ordening Amsterdam

Gezond oud worden in eigen wijk
Age-friendly environments
door Willeke van Staalduinen, politicoloog en oud psychiatrisch verpleegkundige, senior onderzoeker TNO


Naast de zes essays zijn alle 91 inzendingen, nominaties, shortlist en uiteraard de prijswinnaars in de publicatie vertegenwoordigd.

Een of meerdere exemplaren van de publicatie zijn gratis te bestellen bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Stuur uw naam en postadres naar communicatie@architectuurfonds.nl.