De nominaties voor 2014 zijn:

De_Keyzer_Foto_Roos_Aldershoff.jpg

De Keyzer

Een 'woonservice' waar zorgbehoevende bewoners zo lang mogelijk zelfstandig in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.kinderoogcentrum02.jpg

Kinderoogcentrum

Ontwikkeling van het KinderOOGcentrum binnen het Oogziekenhuis in Rotterdam waarbij alles draait om angstreductie.
2880_Luchtfoto.jpg

Koninklijke Kentalis

Woonzorgcomplex voor mensen met gehoor- en communicatieproblemen.
paswoningen.png

Paswoningen Het Dorp

Pilotwoningen met domotica (i.e. ondersteunende techniek in- en om het huis) voor bewoners met een lichamelijke beperking in Het Dorp in Arnhem.
Veilige_Veste_2_580x401.jpg

Veilige Veste

Opvang voor meiden die op de vlucht zijn voor bijvoorbeeld huiselijk geweld, loverboys en gedwongen prostitutie.
junkyhote_.jpg

Verslaafdenopvang Anton de Komplein

Zorgcentrum voor de opvang van dak- en thuislozen met een drugsverslaving.
VICTAS_Rietveldprijs_06.jpg

VICTAS, Centrum voor Verslavingszorg

Nieuwbouw van een verslavingskliniek middenin het centrum van Utrecht, gecombineerd met ambulante taken en een onderliggende parkeergarage.